Išči po imenu
Išči v opisu
Filter by Custom Post Type
Products
Variations
Išči po originalni kodi
Išči po imenu
Išči v opisu
Filter by Custom Post Type
Products
Variations
Išči po originalni kodi

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE BELMET MI

1. SPLOŠNI PODATKI IN REGISTRACIJA

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine https://belmet.si/, v nadaljevanju »spletne trgovine BELMET MI« so sestavljeni skladno z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Obligacijskim zakonikom (OZ) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Prosimo vas, da Splošne pogoje poslovanja pred uporabo spletne strani in trgovine https://belmet.si/ pazljivo preberete. Spletno trgovino upravlja podjetje BELMET MI merilni inštrumenti d.o.o., v nadaljevanju »ponudnik«. »Uporabnik« je oseba, ki uporablja sistem oziroma kupec v spletni trgovini BELMET MI. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine BELMET MI, pravice in dolžnosti uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in uporabnikom, kot kupcem izdelkov in/ali storitev iz ponudbe spletne trgovine. Obiskovalec spletne trgovine BELMET MI z vpisom preko elektronske pošte postane gost, po opravljeni in potrjeni registraciji pa postane registrirani uporabnik spletne trgovine BELMET MI. Z registracijo v spletno trgovino BELMET MI pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter uporabniško geslo, ki ga določi uporabnik sam. Tako gost, kot registrirani uporabnik, imata pravico do nakupa v spletni trgovini BELMET MI, kar pomeni, da uporabnik lahko izvede naročilo tudi brez registracije oziroma, da uporaba uporabniškega računa ni pogoj za nakupovanje v spletni trgovini BELMET MI. Registracija je možna pred, med, kot tudi po nakupu v spletni trgovini BELMET MI. Vnos uporabniškega računa je brezplačen in brez obveznosti. Uporabniški račun se ustvari v razdelku »Moj račun«, prikazan z ikono podobe človeka in se nahaja na vrhu spletne trgovine BELMET MI (desno zgoraj). Uporabnik, ki se želi registrirati vnese v polje za registracijo svoj e-poštni naslov, ki je enak njegovemu uporabniškemu imenu. V kratkem času (v nekaj minutah) nato prejme v svoj e-poštni nabiralnik povezavo za spremembo gesla, le ta ga preusmeri nazaj v spletno trgovino BELMET MI, kjer vnese novo geslo ter ga potrdi, s čimer je postopek registracije uspešno zaključen. Spremembo gesla si registrirani uporabnik lahko kadarkoli nastavi oziroma spremeni na svojem profilu oziroma v svojem uporabniškem računu. Že registrirani uporabniki imajo v istem razdelku, opcijo, da se preprosto le prijavijo v sistem. Z oddajo naročila uporabnik potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom Splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine BELMET MI, ki so tu navedeni, ter da se z njimi v celoti strinja.

2. PODATKI O PODJETJU

BELMET MI D.O.O.

BELMET MI merilni inštrumenti d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 23A SI-1000 Ljubljana Spletna stran: www.belmet.siinfo@belmet.si IBAN SI56 0400 1004 9537 404 pri NOVA KBM D.D., BIC KBMASI2X IBAN SI56 0292 4026 1897 181 pri NLB d.d., BIC LJBASI2X Podjetje je vpisano v Poslovni register Republike Slovenije.  Vložna številka: 13939900 (datum vpisa: 25.03.2004) Matična številka: 1922904000 Davčna številka: 47078332 Zavezanec za DDV: DA  Družba je vpisana v sodni register (pri okrožnem sodišču v Ljubljani). SRG vpisa: 2004/01043

3. DOSTOPNOST INFORMACIJ

Ponudnik se zavezuje, da bodo uporabniku vselej dostopne naslednje informacije:
 • identiteta podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
 • kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo komunikacijo z upravljalcem spletne trgovine (e-mail, stacionarna številka),
 • bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (opis, cena, sestava, uporaba, garancija, opozorila),
 • dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
 • pogoji dostave izdelka ali izvršitve storitve (pogoj, način, kraj in rok dostave),
 • jasen in nedvoumen prikaz cen izdelkov/storitev (razvidnost davkov in stroškov dostave),
 • način plačila in dostave izdelkov/storitev,
 • časovna veljavnost nakupa/ponudbe,
 • pogoji in roki za odstop od nakupa/pogodbe ter morebitni povezani stroški z vračilom izdelka,
 • postopek uveljavljanja garancije in pritožbe,
 • pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi.

4. PODATKI O STRANEH, ODGOVORNOST IN ODVEZA ODGOVORNOSTI

Zaradi narave spletnega trgovanja se ponudba, cene in dobavni roki spletne trgovine BELMET MI lahko prilagajajo, ažurirajo in spreminjajo pogosto. V ta namen si pridržujemo pravico do vsebinskih in drugih sprememb spletne trgovine BELMET MI. Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Ponudnik lahko spreminja tudi Splošne pogoje ter druge interne akte spletne trgovine BELMET MI, v primeru sprememb veljavnih zakonskih predpisov in določil, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja vezana na spletno trgovanje, kot tudi v primeru sprememb lastne poslovne politike, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike pravočasno ter na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje preko spletne strani BELMET MI. Spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja stopijo v veljavo in uporabo z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. V kolikor je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna iz naslova sprememb in uskladitve s predpisi iz področja veljavne zakonodaje, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v drugačnem časovnem roku (običajno prej kot v osemdnevnem roku). Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami Splošnih pogojev poslovanja ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi Splošnih pogojev poslovanja preklicati svojo registracijo, sicer se po izteku tega roka šteje, da uporabnik spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja v celoti sprejema. Preklic registracije se izvede tako, da uporabnik s pisno izjavo na info@belmet.si sporoči preklic svoje registracije ter izbris svojega profila v spletni trgovini BELMET MI. Spletna trgovina BELMET MI deluje vsak dan v tednu, 24 ur na dan. Zaradi različnih tehničnih razlogov poslovanje ali dostop do spletne trgovine BELMET MI včasih ni mogoč. Iz tega naslova si ponudnik pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do spletne strani BELMET MI. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za nedelovanje spletne trgovine BELMET MI zaradi neznanja uporabe, kakršnih koli posledic zlorabe spletne trgovine BELMET MI, nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno ali za daljši čas motile uporabo. Napake so možne in zanje ne prevzemamo odgovornosti, razen za napake na samem izdelku ali izvedbi storitve. Pridržujemo si pravico do dnevne spremembe vsebin, napak v cenah, slik izdelkov, dobavnih rokov, kot tudi v napisanem besedilu. Z uporabo spletne trgovine BELMET MI uporabnik potrjuje, da sprejema opisane pogoje (Splošne pogoje poslovanja) ter se z njimi v celoti strinja.

5. NAROČILO IN CENE

Vse cene objavljene v spletni trgovini BELMET MI so navedene v evrih (€) in ne vključujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Cene v spletni trgovini BELMET MI so jasno in razvidno prikazane in se ne razlikujejo glede status registriranega uporabnika ali gosta/obiskovalca spletne trgovine BELMET MI, za vse uporabnike veljajo enako. Cene, ki se nahajajo v spletni trgovini BELMET MI so: redne in/ali redne spletne in/ali akcijske s popusti. V kolikor gre za slednje, je to jasno označeno, in velja za izdelke/storitve, ki so v akciji. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti oziroma veljajo do njihove vsakokratne spremembe, razen izdelkov/storitev, ki so v akciji in imajo kot take omejeni rok veljave ter veljajo le do navedenega datuma oziroma do odprodaje zalog. Vse cene objavljene v spletni trgovini BELMET MI so cene izdelkov/storitev in ne vsebujejo stroškov dostave. Zaradi narave poslovanja se lahko cene pogosto in hitro spreminjajo, zato si pridržujemo pravico do sprememb cen brez predhodnega obvestila. Ponudnik je dolžan kupcu oziroma uporabniku zagotoviti nakup po ponujenih pogojih, razen izjem, ki jih ponudnik navaja v nadaljevanju tega odstavka. Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini BELMET MI. Kljub temu, pa se lahko cene spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe pravočasno popraviti podatkov na spletnih straneh oziroma se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru ali v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, to je od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila, bo ponudnik uporabnika obvestil o spremembah in mu omogočil:
 • odstop od naročila brez zaračunanih dodatnih stroškov in mu hkrati ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko korist in zadovoljstvo (uporabnik ima v takšnem primeru možnost, da svoje naročilo prekliče le delno ali v celoti);
 • ali spremembo naročila brez zaračunanih dodatnih stroškov (uporabnik ima v takšnem primeru možnost, da spremeni svoje naročilo le deloma ali v celoti);
 • ali potrditev naročila po novih cenah, brez zaračunanih dodatnih stroškov (uporabnik ima v takšnem primeru možnost, da potrdi le del naročila ali v celoti);
 • oziroma si prizadeval najti najboljšo rešitev za uporabnika.
Cene veljajo v primeru plačila s spodaj navedenimi načini plačila (glej točko 9) in pod pogoji poslovanja. Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem v spletni trgovini BELMET MI je sklenjena v trenutku, ko uporabniku oziroma kupcu pošlje elektronsko sporočilo o potrditvi njegovega naročila (uporabnik prejme elektronsko sporočilo o statusu: POTRJENO). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo obvezujoče tako za ponudnika, kot za kupca oziroma uporabnika. Izjema je le časovni rok za preklic naročila, ki ga ponudnik nudi oziroma omogoča uporabniku (kupcu). V roku 1 ure od oddaje svojega naročila, ima uporabnik oziroma kupec možnost, da svoje naročilo prekliče pisno na e-naslov ponudnika: info@belmet.si, brez kakršnih koli posledic ali zaračunanih stroškov za to. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku. Kupoprodajna pogodba (to je elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku WEBTIM in je kupcu na voljo dostopna v vsakem trenutku, v njegovem uporabniškem profilu.

6. POSTOPEK NAKUPA

Tako gost, kot registrirani uporabnik, imata pravico do nakupa v spletni trgovini BELMET MI, kar pomeni, da registracija oziroma uporaba uporabniškega računa ni pogoj za nakupovanje v spletni trgovini BELMET MI. Nakupovanje je omogočeno za fizične in pravne osebe. Izbira izdelka: V spletni trgovini BELMET MI kupec oziroma uporabnik izbere poljubni izdelek ter želeno količino in s klikom na gumb modre barve »Dodaj v košarico« doda artikel v košarico. Kupcu oziroma uporabniku se v spletni trgovini BELMET MI v zgornjem levem kotu prikaže ikona košarice z uspešno dodanim izdelkom. Uporabnik ima s klikom na ikono košarice nato možnost, da preveri vsebino košarice s klikom na modri gumb »Prikaži košarico«, kjer lahko preveri kateri artikel in koliko kosov je dodal v košarico. V kolikor želi zaključiti svoj nakup oziroma oddati svoje naročilo, ga sistem s klikom na zeleni gumb »Nadaljuj na blagajno«, ob izpolnitvi podatkov, ki so potrebni za obdelavo naročila, vodi do zaključka nakupa. V kolikor kupec oziroma uporabnik želi nadaljevati z nakupom, ima opcijo, da nadaljuje svoj nakup, tako, da se iz košarice preprosto vrne nazaj na izdelek, ki ga je ravnokar dodal v košarico oziroma nazaj na domačo stran spletne trgovine BELMET MI ter tam poizveduje po izdelkih, ki bi jih želel dodati v košarico. Iskanje v spletni trgovini med izdelki je omogočeno tudi preko »Iskalnika«, ki se nahaja na vrhu spletne trgovine BELMET MI, s sivo označenim poljem ter ikono za iskanje. Za enostavno iskanje kupec oziroma uporabnik vpiše ključno besedo (naziv, lastnosti, originalna koda) izdelka, ki ga želiš poiskati. Odstranitev izdelka iz nakupovalne košarice; zmanjšanje/povečanje želene količine: V kolikor želi kupec oziroma uporabnik odstraniti izdelek iz košarice, ki ga je pred tem dodal vanjo, ali želi le zmanjšati količino izdelka, preprosto klikne na ikono košarice, ki se nahaja v zgornjem levem kotu spletne trgovine BELMET MI ter nadalje izbere opcijo »Prikaži košarico«. V košarici se mu pokažejo izdelki, ki jih je dodal v košarico, njihove količine ter cene brez DDV. S klikom na rdeče označeni križec “X” ima možnost odstraniti izbrani izdelek iz košarice. V košarici ima uporabnik v vrstici z dodanim izdelkom v košarico, opcijo tudi za zmanjšanje ali povečanje količine izdelka tako, da preprosto klikne na “+” ali “-“. Nakupovalna košarica: Ko uporabnik oziroma kupec doda vse želene izdelke v košarico ter želi zaključiti svoje naročilo, ga sistem s klikom na ikono košarice ter nato s klikom na »Prikaži košarico« vodi naprej na korak 2 »Blagajna« ter korak 3 »Zaključi nakup« za dokončanje naročila. Za dokončanje naročila mora kupec oziroma uporabnik izpolniti naslednja polja:
 • Kontaktne podatke in naslov za dostavo: Kupec oziroma uporabnik mora posredovati zahtevane kontaktne podatke, ki so označeni z rdečo zvezdico “*” (ime, priimek, naslov, kraj, poštno številko, državo, e-mail naslov in tel. številko), ki jih ponudnik potrebuje za potrditev in zaključek naročila ter dostavo izdelka.
 • V kolikor gre za pravno osebo, sta obvezni polji za izpolniti, (poleg polj, ki so našteta v prejšnji alineji), še davčna številka podjetja ter naziv podjetja.
 • Obrazec omogoča, da se lahko ustvari uporabniški račun in so pri naslednjem naročilu podatki uporabnika že shranjeni. To uporabnik stori tako, da ob koncu obrazca, ki ga izpolnjuje za dokončanje naročila, obkljuka polje »Ustvarite račun?«. Podobno si lahko uporabnik ustvari račun tudi preko klika na ikono podobe človeka »Moj račun«, ki se nahaja v spletni trgovini v zgornjem levem kotu, poleg ikone košarice, kjer ga sistem nato vodi naprej do registracije.
 • V kolikor ima uporabnik že ustvarjen račun oziroma je že registriran v sistem, ima v koraku 2 »Blagajna« opcijo, da se s klikom na povezavo »Stalna stranka? Kliknite tukaj za prijavo«, ki se nahaja pred obrazcem za izpolnjevanje zahtevanih podatkov, preprosto prijavi s sistem ter ne potrebuje izpolnjevati zahtevanih podatkov ponovno, saj ga sistem že pozna. Prijava v sistem pa je mogoča tudi preko klika na ikono podobe človeka »Moj račun«, ki se nahaja v spletni trgovini BELMET MI v zgornjem levem kotu, poleg ikone košarice.
 • Izbira dostave: Kupec oziroma uporabnik ima možnost izbirati med dostavo na dom oziroma na želeni naslov ter med osebnim prevzemom. V kolikor želi kupec oziroma uporabnik dostavo na drug naslov, ki ni njegov domači naslov bivanja ali v primeru osebnega prevzema, ima v koraku 2 »Blagajna«, pod izpolnjenim obrazcem opcijo »Dostaviti na drug naslov«. V kolikor jo označi s kljukico, se uporabniku odpre nov obrazec, kamor lahko vnese drug prejemni naslov za dostavo. Pod tem obrazcem pa se nahaja tudi polje »Opombe naročila (izbirno)«, kamor kupec oziroma uporabnik prav tako lahko dopiše drug naslov za dostavo, kot tudi da želi osebni prevzem, ali druge pomembne opombe, za katere želi, da je ponudnik pozoren nanje. Izbira dostave se nato potrdi tako, da kupec oziroma uporabnik v koraku 2 »Blagajna« ustrezno označi izbiro dostave, ki se nahaja desno od obrazca s kontaktnimi podatki kupca oziroma uporabnika.
 • Strošek dostave: Strošek poštnine je privzet, kar pomeni, da kupec oziroma uporabnik ne more izbirati med dostavnimi službami. Višina stroškov dostave je vezana na višino zneska nakupa, kar je podrobneje opisano spodaj pod točko 10.
 • V kolikor gre za nujno zadevo, ki se mudi z dostavo, mora kupec oziroma uporabnik to sporočiti pisno na e-naslov: info@belmet.si, lahko pa se obrne in dogovori tudi s strokovnjakom, ki je naveden pod vsakim izdelkom v spletni trgovini BELMET MI, pisno preko e-naslova ali telefonske številke, ki je navedena tam. Ponudnik izbira med hitrimi poštami, glede na razpoložljivost in najhitrejši rok dostave izdelka, temu primerno pa se nato dogovori z kupcem oziroma uporabnikom o višini dodatnih stroškov, vezanih na hitro pošto. Ti stroški so obračunani posebej, na računu/predračunu; in se ne prikažejo v sami košarici.
 • V kolikor želi kupec naročene in plačane izdelke prevzeti osebno, se mora za termin prevzema dogovoriti s ponudnikom. To stori tako, da pošlje e-mail na e-naslov: info@belmet.si.
 • Način plačila: Kupec oziroma uporabnik lahko desno od obrazca s kontaktnimi podatki in naslovom za dostavo izbira med naslednjimi načini plačila: Plačilo po predračunu, Plačilo po povzetju, Paypal plačilo, Plačilo preko kreditnih kartic (Paylike). Plačilo ob osebnem prevzemu ni mogoče, saj ponudnik ne posluje gotovinsko. Načini plačila so podrobneje razloženi spodaj pod točko 9.
 • Dodatni stroški: V kolikor bi kupec želel »Zavarovati svoj paket«, ponudnik ponuja opcijo internega dogovora z uporabnikom oziroma kupcem, o višini zneska le-tega, vezano na strošek dostave, ki ga ponudi razpoložljivi ponudnik dostavne službe. Ta strošek pa je podobno kot strošek priporočene pošiljke (razložene dve alineji nazaj v tem odstavku) obračunan posebej in se izpiše na računu/predračunu, v sami košarici pa ni zaveden. Drug dodatni strošek predstavlja opcija »Plačilo po povzetju«, ki se nahaja desno od obrazca s kontaktnimi podatki kupca oziroma uporabnika. Privzeti znesek izbrane opcije »Plačilo po povzetju«, ki predstavlja opcijo gotovinskega plačila na domu oziroma kraju, ki ga je uporabnik oziroma kupec navedel, kot kraj dostave, je 1,50 € brez ddv in se zaračuna uporabniku oziroma kupcu ter se kot dodatni strošek prikaže že v košarici oziroma »Na blagajni«.
 • Unovčenje kupona: Če ima kupec oziroma uporabnik veljaven kupon za popust, ga vpiše v polje »Imate kupon? Kliknite tukaj za vnos kode«, ki se nahaja tik pred obrazcem s kontaktnimi in dostavnimi podatki kupca oziroma uporabnika ter klikne gumb »Unovči kupon«.
 • Pregled naročila: Pred korakom 3 »Zaključi nakup« so kupcu oziroma uporabniku jasno in razvidno prikazani izdelki in njihove količine, ki jih je med brskanjem po spletni trgovini BELMET MI dodal v nakupovalno košarico, prav tako kot cena izdelka, strošek DDV, strošek poštnine oziroma dostave, morebitni dodatni stroški ter skupni strošek za plačilo, še preden se zaključi naročilo.
Zaključek naročila: Da kupec oziroma uporabnik lahko preide na korak 3 »Zaključi nakup« oziroma uspešno zaključi svoje naročilo, mora prebrati ter obkljukati z rdečo zvezdico “*” označeni obvezni polji »Prebral/a sem in strinjam se s pogoji poslovanja spletne strani« ter »Prebral/a sem, sprejemam in soglašam s politiko zasebnosti ter razumem, kako upravljate moje podatke v okviru GDPR«. V kolikor se kupec oziroma uporabnik želi naročiti na prejemanje e-novic, biti oskrbljen z akcijami ter novostmi spletne trgovine BELMET MI, bo ponudnik vesel, če bo obkljukal neobvezujočo opcijo »Želim prejemati obvestila o akcijah, novostih in posebnih ponudbah spletne trgovine BELMET MI in se prijavljam na e-novice«. Kupec oziroma uporabnik nato s klikom na gumb zelene barve »Kupite sedaj« potrdi svoje naročilo. V kolikor je bilo naročilo uspešno zaključeno, se kupcu oziroma uporabniku odpre okno z izpisanim tekstom »Hvala. Vaše naročilo je bilo sprejeto.« V tem segmentu so uporabniku razvidni: številka naročila, datum naročila, e-naslov, skupni znesek, izbrani način plačila, podrobnosti naročila, naslov plačnika ter naslov dostave, ki si jih lahko tudi natisne in shrani, kot potrdilo o uspešno oddanem naročilu. Nato kupec oziroma uporabnik (v nekaj minutah od uspešne oddaje naročila) prejme tudi e-poštno sporočilo v svoj e-poštni nabiralnik z naslovom »Vaše Belmet Mi naročilo je bilo sprejeto!« ter jasno in razvidno vsebovanimi vsemi podatki o naročilu, ki mu prav tako služi kot potrdilo o uspešno oddanem naročilu. Od trenutka oddaje naročila je sklenjena kupoprodajna pogodba med Ponudnikom in Uporabnikom oziroma kupcem. Od tega trenutka so vse cene, podatki o dostavi, plačilni pogoji in drugi pogoji zavezujoči ter veljajo tako za Ponudnika, kot tudi za Uporabnika oziroma kupca. Ocena izkušnje nakupovanja v spletni trgovini BELMET MI: Ko kupec oziroma uporabnik uspešno odda svoje naročilo oziroma ga zaključi, ima pod navedenimi podatki o naročilu opcijo, da z oddajo ocene, sporoči ponudniku oceno svoje nakupovalne izkušnje v spletni trgovini BELMET MI. Obdelava naročila:
 • Naročilo sprejeto: Po uspešni oddaji naročila kupec oziroma uporabnik v svoj e-poštni nabiralnik prejme e-sporočilo s statusom »SPREJETO«. V roku 1 ure od prejema tega obvestila ima kupec oziroma uporabnik možnost preklica svojega naročila pisno na e-naslov ponudnika: info@belmet.si, brez kakršnih koli posledic (glej točko 5). Razen možnosti preklica uporabnik oziroma kupec po oddaji naročila ne more spreminjati vsebine naročila. Registriranemu uporabniku so v njegovem profilu spletne trgovine BELMET MI vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini posameznega naročila. 
 • Naročilo zadržano/naročilo preklicano: V primeru, da je uporabnik oziroma kupec izbral opcijo plačila po predračunu, prejme iz strani ponudnika ob oddaji naročila elektronsko sporočilo v svoj e-poštni nabiralnik, s sporočilom »Hvala za vaše naročilo. Naročilo bo zadržano, dokler ne potrdimo prejema plačila«. V tem primeru ima kupec oziroma uporabnik možnost, da v roku treh dni od oddaje naročila oziroma od prejetja tega elektronskega sporočila, poravna višino zneska, zabeleženega na predračunu, na enega izmed odprtih transakcijskih računov (glej točko 2). V kolikor tega ne stori, mu ponudnik ponovno pošlje obvestilo, da še ni prejel nakazanih sredstev na enega od odprtih transakcijskih računov, ki ga ima kupec oziroma uporabnik nato čas poravnati v dodatnih petih dneh od prejema tega elektronskega sporočila. V kolikor uporabnik oziroma kupec v (skupaj) osmih dneh ne nakaže sredstev na enega izmed odprtih transakcijskih računov, veljavnost naročila zapade in ponudnik smatra oziroma si pridržuje pravice, da je naročilo preklicano iz strani kupca oziroma uporabnika. Naročilo je lahko zadržano tudi v primeru, da je kupec oziroma uporabnik ob sicer uspešni oddaji svojega naročila, pomanjkljivo izpolnil podatke o naročilu, kot je denimo drug naslov za dostavo. V tem primeru lahko ponudnik za preverjanje podatkov ali zagotavljanju točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira uporabnika oziroma kupca na sporočeno telefonsko številko. Sicer pa mu ponudnik pošlje elektronsko sporočilo o statusu zadržanega naročila ter omogoči kupcu oziroma uporabniku, da v roku treh dni od prejetja tega elektronskega sporočila, dopolni oziroma sporoči pisno na mail: info@belmet.si, manjkajoče podatke. V kolikor kupec oziroma uporabnik tega ne stori v časovnem roku, veljavnost naročila zapade ter pridobi status, da je preklicano iz strani kupca oziroma uporabnika. Naročilo pa lahko v izrednem primeru ponudnik tudi prekliče oziroma zavrne sam (glej točko 8).
 • Naročilo povrnjeno: Uporabnik oziroma kupec se lahko odloči, da svoje naročilo prekliče v ustreznem časovnem roku, pisno na e-naslov ponudnika: info@belmet.si, ali v primeru, da njegovo naročilo zaradi časovnih omejitev zapade, nato pa si uporabnik oziroma kupec premisli in želi obnoviti svoje naročilo, z obzirom, da sta trenutno stanje zaloge v spletni trgovini BELMET MI ter izvedljiv dobavni rok lahko drugačna od časa, ko je svoje naročilo prvič oddal. To mu ponudnik omogoča in v tem primeru se naročilo povrne oziroma stopi zopet v veljavo oziroma ima status: »SPREJETO«.
 • Naročilo potrjeno: Če uporabnik oziroma kupec naročila ne prekliče v razpoložljivem časovnem roku, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Ponudnik ob prejemu naročila iz strani kupca oziroma uporabnika, naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne (glej točko 8). Ponudnik lahko za preverjanje podatkov oziroma zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira kupca oziroma uporabnika na sporočeno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila ponudnik uporabnika oziroma kupca preko elektronske pošte v uporabnikov e-poštni nabiralnih obvesti o predvidenem roku dobave. Od tega trenutka dalje je kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med Ponudnikom in Uporabnikom nepreklicno sklenjena. 
 • Naročilo odpremljeno in zaključeno: Ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi, odpošlje ter o tem po elektronski pošti obvesti kupca. Ponudnik v omenjenem elektronskem sporočilu pouči kupca tudi o politiki vračila blaga, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru pritožbe.
Pomembno: Ponudnik ne drži zaloge naročenih izdelkov vse dokler ne prejme priliva za naročeno na enega od svojih odprtih transakcijskih računov oziroma so naročeni izdelki do končnega plačila v lasti podjetja BELMET MI d.o.o. Naročilo je osnova za izdajo računa, ki je hkrati pogodba med kupcem in ponudnikom. Ponudnik uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne trgovine BELMET MI, izda račun z razčlenjenimi stroški in pojasnilom o pravici odstopa od nakupa z vrnitvijo kupljenih izdelkov, če je to potrebno in mogoče, preko elektronske pošte, v kolikor kupec oziroma uporabnik želi račun v pisni obliki, mu ga ponudnik posreduje na naslov bivanja ali izroči osebno (v primeru osebnega prevzema). Kupec oziroma uporabnik je dolžan preveriti pravilnost podatkov za izdajo računa pred oddajo naročila. Prav tako kot je dolžan, da preveri pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah najkasneje v roku 8 delovnih dni obvesti ponudnika. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ponudnik ne upošteva.

7. VELJAVNOST NAROČILA

Uporabnik oziroma kupec s svojim naročilom potrjuje, da sprejema ponudnikove Splošne pogoje poslovanja oziroma prodajne pogoje. Kadar kupec pri naročilu izbere način plačila po predračunu, naročilo velja 8 dni. Po preteku 8 dni se naročilo smatra za preklicano. V kolikor kupec oziroma uporabnik pomanjkljivo izpolni podatke ob naročilu, je naročilo veljavno 3 dni. V kolikor v tem času ponudniku ne sporoči manjkajočih podatkov, se po preteku 3 dni naročilo smatra za preklicano.

8. PRAVICA DO ODSTOPA OD IZVEDBE NAROČILA

To se zgodi v primeru, ko je ugotovljeno iz preteklega poslovanja ponudnika s kupcem oziroma uporabnikom, ob dokazni dokumentaciji, da je uporabnik oziroma kupec neplačnik, prav tako kot v primeru, da je ugotovljeno iz strani ponudnika, da kupec oziroma uporabnik ne upošteva ali spoštuje ali celo krši Splošne pogoje poslovanja spletne trgovine BELMET MI. Ponudnik si pridržuje pravico do odstopa od izvedbe naročila tudi v primeru, da naročila ni mogoče realizirati pod navedenimi pogoji, vzrok za to bi bil denimo neizvedljiv dobavni rok. V teh primerih si ponudnik pridržuje pravico do preklica naročila kupca oziroma uporabnika.

9. PLAČILNI POGOJI

V spletni trgovini BELMET MI imate naslednje možnosti plačila:
 • Plačilo po predračunu: Ponudnik pošlje kupcu oziroma uporabniku račun na njegov e-poštni naslov ali pisno po pošti na naslov, ki ga je navedel v naročilu. Plačilo kupec oziroma uporabnik poravna na enega od odprtih transakcijskih računov ponudnika. Referenca je ID naročila. Naročilo ne bo odposlano, dokler ponudnik ne prejme plačila na enega od odprtih bančnih računov.
 • Plačilo po povzetju: Ponudnik omogoča kupcu oziroma uporabniku, da naročilo plača ob prevzemu pošiljke z gotovino, na dostavnem oziroma prevzemnem naslovu, ki ga je navedel v naročilu. Plačilo po povzetju predstavlja dodatni strošek v višini 1,50 € (+ ddv).
 • PayPal varno plačevanje: Ponudnik omogoča kupcu oziroma uporabniku tudi varno plačevanje, to je plačevanje preko PayPal sistema.
 • Plačilo preko kreditnih kartic (sistem Paylike): Ponudnik kupcu oziroma uporabniku omogoča tudi enostavno ter prav tako varno plačevanje preko kreditnih in debetnih kartic (Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron) preko sistema Paylike.
Pomembno: ponudnik ne posluje gotovinsko, kar pomeni, da plačilo z gotovino, razen dostavni službi v primeru plačila po povzetju, ni mogoče. To velja tudi za osebni prevzem naročenega, kjer kupec oziroma uporabnik nima možnosti gotovinskega plačila na mestu prevzema, ki je enak naslovu sedeža podjetja BELMET MI d.o.o., z naslovom: Cesta Ljubljanske brigade 23a, SI-1000, Ljubljana. Do končnega plačila je blago v lasti podjetja BELMET MI d.o.o.

10. PAKIRANJE IN DOSTAVA BLAGA

Ponudnik si prizadeva, da vsa naročila odpremi v najkrajšem možnem času. Če naročenega blaga ni na zalogi, ponudnik kupca oziroma uporabnika o tem obvesti ter se z njim dogovori o predvidenem dobavnem roku. Če naročila ni mogoče realizirati pod navedenimi pogoji, si ponudnik pridržuje pravico, da naročilo zavrne oziroma uporabniku (kupcu) omogoči odstop od kupoprodajne pogodbe.
Ponudnikov pogodbeni partner za dostavo pošiljk na območju Slovenije je Pošta Slovenije d.d., vendar si prodajalec oziroma ponudnik pridržuje pravico izbrati med drugimi dostavnimi službami, če bo s tem naročilo lahko izpolnil hitreje in bolj učinkovito. To pomeni, da je poštnina privzeta in kupec oziroma uporabnik ne more izbirati med ponudniki dostavnih služb. To stori lahko le ponudnik, skladno z razpoložljivostjo in učinkovitostjo dostavnih služb v danem trenutku. Storitev poštnine se za kupca oziroma uporabnika v tem primeru ne spremeni in ostaja privzeta, kot jo ponudnik navaja spodaj po točkah tega odstavka. V kolikor gre za pošiljanje preko hitre pošte se storitev zaračunava drugače oziroma gre za dogovor med ponudnikom in uporabnikom oziroma kupcem in spodaj navedeno rangiranje stroškov dostave ne velja.
Ponudnik ne prevzema odgovornosti, tveganja in kritja morebitnih stroškov, do katerih bi lahko prišlo na izdelkih med samim transportom oziroma pri prevozu paketa od točke a do točke b, kot posledica ravnanja Pošte Slovenije d.d., kot tudi ne prevzema odgovornosti zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi ne dobave izdelkov, kot posledice ravnanja Pošte Slovenije d.d. Ponudnik od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki na pošto dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora uporabnik oziroma kupec sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije d.d. V primeru poškodovanja pošiljke to stori tako, da pošiljko prinese na najbližjo pošto v enakem stanju, kot jo je prejel, ne da bi karkoli dodal, odstranil, ter izpolni reklamacijski zapisnik s priloženo fotografijo škode na pošiljki ob prevzemu le te. Ponudnik bo s Pošto Slovenije d.d. poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.
Znesek poštnine in pakiranja je vezan na višino zneska paketa (ne glede na težo ali število paketov) in se generira avtomatično v košarici. Iz tega razloga obstajajo trije razredi plačevanja pakiranja in poštnine, ki predstavljajo dodatni strošek, ki ga poravna kupec oziroma uporabnik.
Plačilni razredi so naslednji:
 1. Višina zneska 0 € do 49,99 € = pakiranje in poštnina 5,50 €.
 2. Višina zneska 50,00 € do 199,99 € = pakiranje in poštnina 3,50 €.
 3. Višina zneska nad 200,00 € = pakiranje in poštnina sta brezplačna.
Vse zgoraj navedene cene so navedene brez vračunanega ddv, ki se stranki izpiše posebej v košarici v skupnem izračunu ddv naročila. Pri izbiri plačila po povzetju Pošta Slovenije d.d. zaračuna provizijo za nakazilo po svojem ceniku, podjetje BELMET MI d.o.o. na to nima vpliva, saj ga določa Pošta Slovenije d.d. Višina provizije, ki jo poravna kupec oziroma uporabnik tako predstavlja dodatni strošek, ki je privzet in nanese 1,50 € + ddv. Dostava: Spletna trgovina BELMET MI sicer deluje vsak dan, 24 ur na dan, vendar podjetje BELMET MI d.o.o. ne posluje ob sobotah, nedeljah in praznikih, zaradi česar ponudnik vsa naročila, ki jih kupci oziroma uporabniki oddajo skozi vikende in praznike (tj. nedelovni dan) pregleda in obdela prvi delovni dan po tem. Kljub temu kupci oziroma uporabniki lahko oddajo svoja naročila preko spletne trgovine BELMET MI tudi skozi vikende in praznike. Ko ponudnik pregleda naročilo, preveri zalogo naročenih izdelkov ter predvideni dobavni rok. Ob odpremi naročenih izdelkov o tem tudi pisno, preko elektronske pošte, obvesti uporabnika oziroma kupca, skupaj s predvidenim rokom dobave. Ne glede na uro oddaje naročila ali delovni/nedelovni dan, je predvideni rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, 3-5 delovnih dni, v kolikor izdelkov ni na zalogi, o tem ponudnik obvesti kupca oziroma uporabnika preko e-pošte, s katerim se medsebojno dogovorita o predvidenem datumu dobave naročenega. V primeru, da uporabnika ob dostavi ni na naslovu, bo dostavljavec pustil obvestilo o dostavi in kontakt za dogovor o novem roku. Objavljene cene izdelkov in dostave veljajo za uporabnike oziroma kupce v Sloveniji. Za dostavo izven Slovenije uporabnik oziroma kupec kontaktira ponudnika za ponudbo. Osebni prevzem naročenih izdelkov v spletni trgovini BELMET MI je možen na sedežu podjetja, Cesta Ljubljanske brigade 23a, 1000 Ljubljana, v kolikor je v postopku nakupa kot način dostave izbran osebni prevzem. Za čas osebnega prevzema se mora kupec oziroma uporabnik dogovoriti s ponudnikom pisno, preko e-pošte: info@belmet.si. Za osebni prevzem ponudnik ne zaračunava dodatnih stroškov. Pomembno: Če uporabnik oziroma kupec pri prevzemu pošiljke opazi, da je pošiljka poškodovana, mora o tem na kraju obvestiti dostavljavca, kateri mora izpolniti zapisnik o poškodovani pošiljki.

11. PROMOCIJSKE KODE

Promocijske kode izdaja ponudnik za lastno promoviranje določenih izdelkov, znamk ali storitev, kot tudi za promoviranje svojih partnerjev. Promocijske kode so lahko objavljene na družbenih omrežjih in v spletni trgovini BELMET MI, poslani po elektronski pošti ali objavljeni v katerem koli drugem javnem mediju, letaku, prireditvi,..

12. PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA, REKLAMACIJA, GARANCIJA IN VRAČILO IZDELKOV

Uporabnik oziroma kupec ima pravico do odstopa od pogodbe v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Uporabnik oziroma kupec ima tako pravico, da v 14-ih dneh od prevzema naročenih izdelkov ponudniku pisno preko elektronske pošte na elektronski naslov: info@belmet.si, sporoči, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev. Kljub temu bo ponudnik hvaležen, če mu bo kupec oziroma uporabnik na svojo željo in dobro voljo navedel razlog vračila, ni pa to pogoj in vsekakor ni obvezujoče za kupca oziroma uporabnika. Vračilo izdelkov:
 • Uporabnik oziroma kupec mora najkasneje v roku 14 dni po oddaji sporočila ponudniku o odstopu od kupoprodajne pogodbe, podjetju BELMET MI d.o.o. vrniti blago. To pomeni, da ima uporabnik oziroma kupec skupaj s pisnim odstopom od kupoprodajne pogodbe (do najdlje) 30 dni časa, da izdelke tudi vrne nazaj podjetju BELMET MI d.o.o., od dneva prevzetja naročenih izdelkov. Uporabnik oziroma kupec vrne izdelke na sedež podjetja oziroma naslov: BELMET MI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23a, 1000 Ljubljana. Ponudnik ponuja tudi možnost, da kupec oziroma uporabnik vrne naročene izdelke osebno na sedež podjetja po predhodnem dogovoru termina s ponudnikom (pisno preko elektronske pošte ali preko telefona).
 • Edini strošek, ki bremeni uporabnika oziroma kupca v zvezi z odstopom od naročila oziroma kupoprodajne pogodbe s ponudnikom, je neposredni strošek vračila blaga, (ki se v primeru pošiljanja obračunava po veljavnem ceniku dostavne službe in je odvisen od tega ali gre za pošiljko/paket/tovor). Pošiljk z odkupnino ponudnik ne sprejema.
 • Uporabnik oziroma kupec mora izdelek vrniti ponudniku nepoškodovan, v nespremenjeni količini in v originalni embalaži, kot je pošiljka prispela na naslov dostave, ki ga je kupec oziroma uporabnik vnesel na naročilo, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.
 • Če je poštni paket, s katerim je uporabnik oziroma kupec prejel naročene izdelke, fizično poškodovan, če v njem manjka vsebina ali če kaže znake odprtja, mora uporabnik oziroma kupec sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenija d.d.
 • Uporabnik oziroma kupec mora ob vračilu izdelkov k pošiljki obvezno priložiti tudi kopijo računa in osebne podatke.
 • V vračilo kupnine se ne šteje strošek dostave blaga temveč le vrednost vrnjenih izdelkov. Vračilo kupnine bo ponudnik nakazal kupcu oziroma uporabniku na transakcijski račun, ki ga je navedel za vračilo kupnine, takoj, ko bo to mogoče oziroma najkasneje v roku 14 dni od prejema vrnjenih izdelkov.
 • Pri odstopu od kupoprodajne pogodbe, kjer je bila koriščena promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se ne vračajo. Na transakcijski račun kupca oziroma uporabnika ponudnik vrne le vplačani znesek, obenem pa kupec oziroma uporabnik prejme tudi novo promocijsko kodo z istimi pogoji.
Reklamacija izdelkov:
 • Reklamacija se upošteva, če izdelek nima lastnosti, ki jih je ponudnik ob prodaji obljubil, če so bili poslani napačni izdelki oziroma, če izdelek kakorkoli odstopa od naročila (na primer: če je izdelek poškodovan, vendar je njegovo ohišje celo oziroma nepoškodovano – torej, če poškodba ni nastala med transportom). Če je reklamacija upravičena, bo ponudnik izdelek zamenjal ali popravil ter ga na lasten strošek vrnil uporabniku oziroma kupcu. Ponudnik se zavezuje, da bo navedene napake odpravil v najkrajšem možnem času.
 • Če je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ravnanja uporabnika oziroma kupca, bo izdelek poslan nazaj uporabniku oziroma kupcu na njegove stroške.
 • Uporabnik oziroma kupec lahko izdelek preda v reklamacijo tako, da ga po predhodni najavi/dogovoru pisno na elektronski naslov: info@belmet.si, prinese osebno na sedež podjetja BELMET MI d.o.o., z naslovom: Cesta Ljubljanske brigade 23a, 1000 Ljubljana, ali ga po vnaprejšnjem dogovoru s ponudnikom vrne na stroške le-tega. Pošiljko bo po predhodnem dogovoru prevzel prevoznik ponudnika, s katerim ima sklenjeno pogodbo. Pošiljka z odkupnino bo zavrnjena.
 • Dolžnost uporabnika oziroma kupca je, da ob prevzemu pošiljke, vsebino nemudoma pregleda ter o napakah v najkrajšem možnem času obvesti ponudnika.
 • Ponudnik si pridržuje pravico zavrniti reklamacijo v naslednjih primerih: če blago ni vrnjeno v originalni embalaži, če je količina vrnjenih izdelkov zmanjšana/spremenjena od naročenega, če je ohišje izdelkov poškodovano oziroma so na izdelkih vidne sledi zunanjih poškodb in/ali k izdelkom ni priložen garancijski list, kot tudi kopija računa, po katerem je bila kupnina za naročeno blago poravnana.
Garancija izdelkov:
 • Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na računu ali na garancijskem listu.
 • Pri uveljavljanju garancije veljajo garancijski pogoji in roki navedeni na garancijskem listu ali računu, ki je priložen izdelku v garanciji.
 • Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil in pogojev, navedenih na garancijskem listu. Pri vračilu blaga v reklamacijo ali garancijo, mora kupec vedno priložiti kopijo računa, po možnosti pa tudi garancijski list. 
 • Uporabnik oziroma kupec lahko garancijo uveljavlja neposredno pri ponudniku ali pri njegovem pooblaščenem servisu, ta pa je dolžan opraviti garancijsko popravilo v roku 45 dni od prejema izdelka v popravilo, sicer pa uporabniku oziroma kupcu izdelek zamenjati z enakovrednim izdelkom v brezhibnem stanju ali mu povrniti celotno kupnino v tem časovnem roku, v kolikor nič od naštetega ni mogoče.
 • V primeru, da kupec oziroma uporabnik prejme nepotrjen garancijski list, skrbi niso potrebne, saj v skladu z 18. členom Zakona o varstvu potrošnikov ni potrebno, da ponudnik posebej potrdi garancijski list.
 • Stroške pošiljanja izdelkov v garancijsko popravilo krije ponudnik, v kolikor je ugotovljeno, da je reklamacija upravičena.
Za vsa dodatna vprašanja ali informacije v zvezi z vračilom blaga pišite na info@belmet.si ali pokličite na +386 1 51 888 10.

13. STVARNA NAPAKA

Odgovornost za stvarne napake ureja Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot).
37.čl. ZVPot:
 • Prodajalec (ponudnik) mora potrošniku (uporabniku oziroma kupcu) izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.
37.a člen:
 • Potrošnik (uporabnik oziroma kupec) lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
 • Potrošnik (uporabnik oziroma kupec) mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
 • Obvestilo o napaki lahko potrošnik (uporabnik oziroma kupec) prodajalcu (ponudniku) sporoči osebno, o čemer mu mora prodajalec (ponudnik) izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca (ponudnika), s katerim je sklenil pogodbo.
37. b člen:
 • Prodajalec (ponudnik) ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
 • Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.
37. c člen
 • Potrošnik (uporabnik oziroma kupec), ki je pravilno obvestil prodajalca (ponudnika) o napaki, ima pravico od prodajalca (ponudnika) zahtevati, da
  • odpravi napako na blagu ali
  • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
  • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
  • vrne plačani znesek.
 • V vsakem primeru ima potrošnik (uporabnik oziroma kupec) tudi pravico, da od prodajalca (ponudnika) zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.
 • Pravice potrošnika (uporabnika oziroma kupca) iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

38. člen:

 • Potrošnik (uporabnik oziroma kupec) ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od izvajalca storitve (ponudnika) zahtevati, da:
  • odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali
  • vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali
  • ponovno opravi storitev ali
  • vrne plačani znesek.
 • Roki, ki so določeni za odgovornost prodajalca (ponudnika) za stvarne napake, se smiselno uporabljajo tudi za izvajalca storitve (ponudnika), če s posebnim zakonom ni določen daljši rok.

39. člen:

 • Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje (BELMET MI d.o.o.) čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi (uporabnikovi oziroma kupčevi) zahtevi iz 37.c in 38. člena tega zakona.
 • Podjetje (BELMET MI d.o.o.) mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.
Kdaj je napaka stvarna?
 • Kadar izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno uporabo ali za promet;
 • Kadar izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno dogovorjene ali predpisane;
 • Kadar je prodajalec (ponudnik) izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model prikazan le zaradi obvestila.
Kako se preverja primernost izdelka?
 • Preverja se z drugim, brezhibnim izdelkom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca (ponudnika) oziroma navedbami na samem izdelku.

14. VARNOST IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Varnost:
Spletna trgovina BELMET MI in podjetje BELMET MI d.o.o. uporabljata ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Za varnost pa je odgovoren tudi uporabnik oziroma kupec sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.
Varovanje osebnih podatkov: Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika oziroma kupca v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016, ZVOP-1 ter internim aktom Politiko varstva zasebnosti in piškotkov. Ponudnik vse osebne podatke hrani v tajnosti. Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve ter izvršitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov), statistično analizo z namenom izboljšanja delovanja storitev ter za pošiljanje obvestil, novic in ponudb, v kolikor se kupec za to odloči. Uporabnikovi oziroma kupčevi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik oziroma kupec sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko zaščito svojega računalnika. Pri registraciji ali nakupu uporabnik oziroma kupec dovoli podjetju BELMET MI d.o.o. zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Podatki se zbirajo na podlagi osebne privolitve posameznika in za nedoločen čas oziroma, če Zakon o varovanju osebnih podatkov predvideva drugače, za čas kot ga predvideva. Vnašanje osebnih podatkov in podatkov za plačilo poteka preko varnega spletnega obrazca. V okviru prijave se zbirajo naslednji podatki: osebno ime in priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, telefonska številka, naslov elektronske pošte, IP naslov ter arhiv komunikacije s spletno trgovino BELMET MI. Uporabnik oziroma kupec se mora zavedati, da je dolžan ponudniku posredovati svoje osebne podatke v pravilni in resnični obliki, prav tako je dolžan obvestiti ponudnika o spremembi svojih podatkov. Uporabnik oziroma kupec s sprejetjem Splošnih pogojev poslovanja potrjuje, da so osebni podatki, ki jih je navedel, pravilni in resnični.

15. PRITOŽBE, SPORI IN UPORABA PRAVA

Ponudnik spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnave pritožb. V primeru težav se uporabnik s ponudnikom lahko poveže telefonsko na telefonsko številko +386 1 51 888 10 ali po elektronski pošti na info@belmet.si. Pritožba se odda preko e-poštnega naslova info@belmet.si. Postopek pritožbe je zaupen. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik (uporabnik oziroma kupec) ne sproži spora pred sodiščem. Zato si ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Ponudnik bo v osmih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in uporabniku spletnega mesta sporočil, kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka, pisno preko e-pošte. Ponudnik in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču. Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med ponudnikom in uporabnikom (kupcem) velja ter se uporablja slovensko materialno in procesualno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi dokazovala na uporabo kateregakoli drugega prava. Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov. Morebitni spori se rešujejo sporazumno. V kolikor do sporazumnega dogovora ne pride, se spori rešujejo na pristojnem sodišču v Ljubljani (Okrožno sodišče v Ljubljani). Izvensodno reševanje potrošniških sporov: Skladno z zakonsko ureditvijo, ki izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES, podjetje BELMET MI d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Zakonska povezava do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL. Za dodatno pomoč se uporabnik oziroma kupec (potrošnik) lahko obrne na Nacionalno kontaktno točko – Slovenija. Podatki so navedeni na povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.complaints.odrList

16. PRAVNO OBVESTILO

Spletna trgovina BELMET MI je last podjetja BELMET MI d.o.o. Tako spletna trgovina BELMET MI, kot tudi vsi podatki in slike izdelkov, prikazani na spletni strani, so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno prepisovati, reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja prodajalca oziroma ponudnika! Pridržujemo si pravico do tipkarskih napak. Veljavno od: 03.01.2022