AHLBORN ALMEMO MREŽA

AHLBORN ALMEMO MREŽA

Posamezne merilne instrumente, tako eno kanalne, kot večkanalne lahko povežete med seboj v mrežo za stacionarni merilni sistem. Povezave so različne; od žične, kot brezžične. Vse je odvisno od zahtevnosti aplikacije. Povezave pozameznih merilnih instrumentov ima več prednosti:

 • merilni instrument se lahko uporablja kot prenosni instrument in se lahko poveže v sistem šele naknadno
 • posamezni instrument ima lahko več vhodnih kanalov in tako posamezno merilno mesto ne potrebuje pretvornike
 • ALMEMO sistem omogoča skoraj neomejen možnosti prilagajanja različnim aplikacijam
 • skoraj ni omejitev priklopa obstoječih merilnih zaznaval v nov sistem


Nekaj možnosti povezav:

 • USB
 • Ethernet
 • RS 232
 • RS 422
 • Bluetooth
 • Wireless
 • telefonski modem
 • GMS modem